Repetition af lille grundfigur

Repetition af stor grundfigur

Repetition af forlæns ocho fra krydset

Repetition af baglæns ocho

Repetition af baglæns ocho trappe

Sandwich

Fortrydetrin og drej